Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Pracovna: 

Dvorní 756/9 (1. patro)

708 00 Ostrava - Poruba

Pro více informací a objednání mne kontaktujte

tel.: 605 214 849

e-mail. sylvie.navarova@smrov.cz

Fotogalerie

Produkty

Supervize
Supervize nabízí supervidovaným reflexi, profesionální nadhled a jiné úhly pohledu na jejich práci. Supervizi využívají profesionálové k získání inspirace a podnětů pro další práci s klienty či jako prevenci syndromu vyhoření. Poskytuji supervize případové, týmové i manažerské. Odkazy na cenové...
Karty pro psychoterapeuty, poradce a kouče
Karty vnímáme jako užitečný nástroj pro práci s klienty všech věkových kategorií, různého založení a také pro klienty s různými typy zakázek. Karty využívají všem lidem přirozené a vlastní procesy imaginace a projekce a mohou tak výrazně pomoci rozvinout proces spolupráce. V...
Kariérové poradenství a koučování
Poradenství při výběru školy, profese. Kariérový koučink a hledání další profesní cesty. Tvorba osobního portfolia. Techniky hledání zaměstnání. Profesní diagnostika a rozbor silných stránek a možností dalšího rozvoje. Odkazy na cenové podmínky zde.
Hypnóza, hypnoterapie
Řešení potíží za využití hypnózy - práce podvědomí / nevědomí (psychosomatické potíže, úzkosti, fóbie, nízké sebevědomí, nadváha, tetanie, odvykání kouření apod.). Odkazy na cenové podmínky zde.
Psychologické poradenství a psychoterapie
Individuální poradenství a psychoterapie. Rodinná a párová terapie. Odkazy na cenové podmínky zde.
Poradenství pro ženy
Speciální psychoterapuetický přistup ke zvýšení sebevědomí a nalezení osobní spokojenosti a rovnováhy ženy.  Odkazy na cenové podmínky zde.
Kurzy koučování
Výcvik Integrativní kouč s akreditací MŠMT dle standardů ICF a AIK - 203 hod. Kurz Kariérové poradenství a koučování s akreditací MŠMT - 80 hod. Kurz Koučink ve vzdělávání a výchově akreditovaný MŠMT v souladu s DVPP pro pedagogy a ředitele škol - 80 hod. Krátké kurzy a workshopy koučovacích...
Koučink manažerů a mentální koučink sportovců
Individuální a týmový koučink k řešení pracovních problémů, naplánování nového projektu, nastartování změny, profesní rozvoj apod. (manažerský koučink, mentání koučink sportovců, kariérový koučink). Nalezení cíle a cesty k němu, transformace vizí a snů do cílů a jejich realizace. Řešení nosíte v...
Diagnostika, výběr zaměstnanců, analýza klimatu ve firmě
Zajištění profesní a osobností diagnostiky a doporučení pro výběr vhodného zaměstnance. Profesní a osobnostní testování zaměstnanců pro stanovení dalších rozvojových kroků. Zpracování dotazníků a celkové Analýzy klimatu (spokojenosti) ve firmě vč. doporučení. Cena bude stanovena individuálně dle...
Vzdělávání, kurzy
Jaké kurzy vedu? Kurzy s akreditací (MŠMT nebo MPSV): Stress management - prevence vyhoření, Sebepoznání a osobní efektivita, Kariérové poradenství: Kariérový koučink, Osobní portfolio, Využití karet při práci s klienty. Další kurzy: Zvládání obtížných situací a řešení konfliktů, Psychologické...