Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová - Centrum psychologických služeb

Odborné psychologické poradenství, supervize, koučink a kariérové poradenství
Tel.: 605 214 849
E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Supervize

Supervize

Supervize nabízí reflexi, profesionální nadhled a jiné úhly pohledu. Supevize posiluje sebereflexi a je nezbytnou součástí práce v pomáhajících profesích. Supervizi využívají profesionálové k získání inspirace a podnětů pro svou další práci s klienty či jako prevenci syndromu vyhoření. Poskytuji supervize případové, rozvojové, týmové i manažerské.

Cena: 1500,- Kč/sezení (50 min.)

Zváhodněné ceny:

  • 1.200,- Kč/sezení (50 min.) s poslechem  a rozborem nahrávky předem (např. při supervizi koučovací práce) - cena pro klienty INTECO
  • 1.000,- Kč/sezení (50 min.) pro účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky apod.