Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová - Centrum psychologických služeb

Odborné psychologické poradenství, supervize, koučink a kariérové poradenství
Tel.: 605 214 849
E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Kariérové poradenství a koučování

Kariérové poradenství a koučování

Poradenství při výběru školy, profesního směru. Kariérové poradenství a koučink při hledání další profesní cesty. Tvorba osobního portfolia. Techniky hledání zaměstnání. Profesní diagnostika (on-line testování) a rozbor silných stránek, možností dalšího rozvoje a kariérního směřování. Příprava na pracovní pohovory.

Cena: 1000,- Kč/ sezení (50 min.)