Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Diagnostika, výběr zaměstnanců, analýza klimatu ve firmě

Diagnostika, výběr zaměstnanců, analýza klimatu ve firmě

Zajištění profesní a osobností diagnostiky a doporučení pro výběr vhodného zaměstnance.

Profesní a osobnostní testování zaměstnanců pro stanovení dalších rozvojových kroků.

Zpracování dotazníků a celkové Analýzy klimatu (spokojenosti) ve firmě vč. doporučení.

Cena bude stanovena individuálně dle rozsahu poptávané služby.