Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Závěrečné zkoušky programu INTECO - Integrativní koučink

23.05.2014 08:30

Účastník, který chce získat certifikát INTECO bude v průběhu zkoušek prezentovat:
1) kazuistiku - popis práce s klientem
2) práci o metodě

V případě, že účastník chce získat akreditovaný certifikát Integrativní kouč, je nezbytné, aby kazuistika obsahovala reflexi práce z pohledu všech prezentovaných přístupů (manažerský, systemický, ericksonovský, všímavý koučink).