Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Supervize - skupinová

28.03.2014 08:30

Vedení skupinové supervize pro lektory dalšího vzdělávání, poradce, psychology, pedagogy a sociální pracovníky za využití přístup Balinta, Anderson a reflektujících týmů.