Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Psychiatrické minimum pro pomáhající profese, akreditace MPSV

24.11.2016 09:00

14. běh osvědčeného programu z nabídky Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS Praha, který pomáhajícím profesionálům poskytne základní porozumění jednotlivým obrazům duševních poruch a umožní pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy.

 • Termín: 24. – 25. 11. 2016
 • Čas: 9.00 – 17.00 / 9.00 – 15.00
 • Délka kurzu: 16 vyučovací hodiny
 • Místo konání: Brno, CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Příkop 2a, 602 00 Brno
 • Maximální počet účastníků: 18
 • Akreditace kurzu: MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP
 • Lektoři kurzu: MUDr. František Matuška
 • Cena kurzu: 3.500,- Kč, cena pro studenty: 3.000,- Kč

Cíle kurzu

 • Seznámí se se základy psychiatrického pojmosloví a základními koncepty psychiatrické diagnostiky.
 • Získání informací o možnostech léčby duševních poruch a onemocnění a řešení souvisejících psychosociálních problémů.
 • Posílení komunikační kompetence ve spolupráci s psychiatry, psychology, psychoterapeuty a dalšími pracovníky v rámci komunitního systému zdravotní a sociální péče.

Obsah

 • Psychiatrické diagnózy, pojmy, koncepty.
 • Léčba psychiatrických onemocnění.
 • Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou.
 • Spolupráce s psychiatry, psychology atd.