Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství, supervize a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Manažerská supervize Probační a mediační služba

05.05.2016 10:00

Supervizní den pro manažery Probační a mediační služby Moravskoslezského a Olomouckého kraje.